ثبت بزرگترین زلزله های هفته در استان فارس/همدان 2 بار لرزید

ثبت بزرگترین زلزله های هفته در استان فارس/همدان 2 بار لرزید

در هفته گذشته استان فارس زلزله هایی به بزرگای 3.3، 3.6 و 4.8 و استان همدان زلزله هایی به بزرگای 3.7 و 2.5 را تجربه کردند.

به گزارش آیت البرز، در هفته گذشته اهل استان فارس با زمینلرزه های 3.3 و 3.6 لرزید، همچنین اشکنان استان فارس زلزله 4.8 را تجربه کرد و رباط استان کرمانشاه نیز با زمینلرزه ای به بزرگای 3.3 لرزید.

همچنین سامن استان همدان زمینلرزه ای به بزرگای 3.7 و 2.5 را تجربه کرد.

جزییات زلزله های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه 29 اردیبهشت

در سالند استان خوزستان زلزله 2.8، در دوزین استان گلستان زلزله 2.5 و در گرمسار استان سمنان دو زلزله 2.9 رخ داد.

اهل استان فارس با زمینلرزه ای به بزرگای 3.3 در عمق 9 کیلومتری لرزید و کانون آن در 3 کیلومتری اهل و 7 کیلومتری اشکنان استان فارس و 31 کیلومتری بندرمقام استان هرمزگان گزارش شد.

یکشنبه 30 اردیبهشت

در خانه زنیان استان فارس زلزله 2.8 به ثبت رسید.

رویدر استان هرمزگان با زلزله ای به بزرگای 3.1 در عمق 5 کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه ای در 26 کیلومتری رویدر و 62 کیلومتری فین استان هرمزگان و 27 کیلومتری درز استان فارس گزارش شد.

رباط استان کرمانشاه زمینلرزه ای به بزرگای 3.3 در عمق 5 را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه ای در 13 کیلومتری رباط، 19 کیلومتری اسلام آباد غرب و 26 کیلومتری گهواره این استان بوده است.

مورموری استان ایلام نیز با زلزله ای به بزرگای 3 در عمق 18 کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه ای در 20 کیلومتری مورموری، 39 کیلومتری موسیان و 42 کیلومتری سراب باغ این استان گزارش شد.

در بندرخمیر استان هرمزگان زلزله ای به بزرگای 3.4 در عمق 18 کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در 26 کیلومتری بندر خمیر، 39 کیلومتری رویدر و 44 کیلومتری لاف این استان گزارش شد.

در بهاباد استان یزد زلزله ای به بزرگای 3.1 در عمق 11 کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در 35 کیلومتری بهاباد، 59 کیلومتری بافق و 69 کیلومتری ساغند این استان گزارش شد.

دوشنبه 31 اردیبهشت

سامن استان همدان زمینلرزه ای به بزرگای 3.7 در عمق 8 کیلومتری را تجربه کرد که رومرکز این رخداد لرزه ای در 10 کیلومتری سامن و 18 کیلومتری ملایر استان همدان و 19 کیلومتری اشترینان استان لرستان گزارش شد. زلزله 2.5 از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

در بروجرد استان لرستان زلزله 2.6، در ازگله استان کرمانشاه زلزله 2.5 و در سمنان استان سمنان زلزله 2.6 رخ داد.

لردگان استان چهارمحال و بختیاری با زلزله ای به بزرگای 3.2 در عمق 8 کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در 19 کیلومتری لردگان، 24 کیلومتری سرخون و 29 کیلومتری آلونیه این استان گزارش شد.

سه شنبه اول خرداد

در اشکنان استان فارس زلزله 2.8، در تخت استان هرمزگان زلزله 2.6، در قلعه قاضی استان هرمزگان زلزله 2.6 و در مشراگه استان خوزستان زلزله 2.8 به ثبت رسید.

چهارشنبه 2 خرداد

در حسینیه استان خوزستان زلزله 2.8 گزارش شد.

راور استان کرمان با زلزله ای به بزرگای 3 در عمق 10 کیلومتری زمین لرزید که رومرکز آن در 34 کیلومتری راور، 45 کیلومتری هجدک و 58 کیلومتری خانوک این استان گزارش شد.

پنج شنبه 3 خرداد

در امام حسن استان بوشهر زلزله 2.6، در دوبرجی استان فارس زلزله 2.8 و در دوزین استان گلستان زلزله 2.8 به ثبت رسید.

اشکنان استان فارس با زلزله ای به بزرگای 4.8 در عمق 23 کیلومتری زمین لرزید که رومرکز آن در  12 کیلومتری اهل، 14 کیلومتری اشکنان و 22 کیلومتری عمادده استان فارس گزارش شد.

جمعه 4 خرداد

اهل استان فارس با زلزله ای به بزرگای 3.6 در عمق 10 کیلومتری زمین لرزید که رومرکز آن در 10 کیلومتری اهل، 13 کیلومتری اشکنان و 23 کیلومتری عمادده این استان گزارش شد.

رودبار استان کرمان با زلزله ای به بزرگای 4.1 در عمق 9 کیلومتری زمین لرزید که رومرکز آن در 14 کیلومتری رودبار، 24 کیلومتری کهنوج و 43 کیلومتری قلعه گنج استان کرمان گزارش شد.

پایان خبر آیت البرز

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "ثبت بزرگترین زلزله های هفته در استان فارس/همدان 2 بار لرزید" هستید؟ با کلیک بر روی حوادث، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "ثبت بزرگترین زلزله های هفته در استان فارس/همدان 2 بار لرزید"، کلیک کنید.